การประชุมอื่น

EU มีดีอย่างไร

Eu-flag

European Union เป็นกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปที่มีมากกว่า 25 ประเทศรวมตัวเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ หากมองความคล้ายคลึงกันจะเหมือนกับ AEC ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมอยู่ในเวลานี้ โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 เริ่มต้นจาก 6 ประเทศที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจร่วมกัน จากนั้นได้มีประเทศต่างๆ ให้ความสนใจจึงได้รวมกลุ่มกันมากขึ้นและมีบางประเทศที่เปลี่ยนการใช้สกุลเงินเป็นเงิน Euro ซึ่งทำให้ประชาชนที่เดินทางในกลุ่มประเทศนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องแลกเงินเพื่อการเดินทาง เกิดความสะดวกในการท่องเที่ยวเพราะการเข้าออกในกลุ่มประเทศนั้นจะทำได้ง่าย ทำให้ EU เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแถบประเทศยุโรป และก็มีแถบเอเชียเช่นกัน ล่าสุดนี้มีการประกาศออกมาแล้วว่าหนึ่งในประเทศ EU อย่างประเทศอังกฤษได้ถอนตัวออกจาก EU แล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทั่วทั้งโลกกำลังจะตาดูอยู่ว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อประเทศของตนหรือไม่ สำหรับประเทศไทยนั้น มีการค้ากับกลุ่มประเทศ EU ได้ระยะหนึ่งแล้วโดยสิ่งที่ได้จากอียูเป็นทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีมูลค่าเกือบ 5 พันล้านยูโรและจำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในประเทศแถบเอเชียเองซึ่งไม่น่าจะมีผลต่อประเทศไทยมากเท่าไหร่หรือไม่มีเลย อนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากประเทศอังกฤษออกจาก EU ต้องดูกันต่อไป

ประชุม AEC

เปิด AEC คนไทยเป็นอย่างไร

logo_asean

หลายคนกังวลว่าเมื่อเปิด ASEAN Economic Community (AEC) จากเดิมเมื่อก่อนเกรงว่าจะทำให้คนงานต่างชาติเพิ่มขึ้นทำให้แรงงานไทยถูกจ้างงานน้อยลง ซึ่งแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเนื่องจากแรงงานบางคนก็ไม่สามารถ ที่จะโต้ตอบกลับได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร และสิ่งที่ดีก็มีเช่นกันในด้านธุรกิจการค้าที่เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นกว่า เมื่อก่อนรวมถึงธุรกิจทางด้านอื่นๆ ที่จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าที่โดดเด่นในแต่ละประเทศอีกทั้งระบบขนส่งสินค้าจะมี ประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้น โดยประเทศไทยเองมีความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศพร้อมสนามบินที่ใหญ่ระดับต้นๆ ในเอเชียคือสนามบินสุวรรณภูมินั้นเอง แรงงานที่มีฝีมือจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาด้านฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มศักย์ภาพของแรงงาน อีกด้วย สินค้าต่างๆ จะมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นทั้งทางอากาศและทางบก สิ่งที่น่าเป็นห่วงและการเตรียมการที่ยังไม่ดีพออาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้   การ อุปโภคบริโภค หากมีประชากรที่เข้ามาทำงานมากขึ้นจะทำให้ขาดแคลนสินค้า ไฟฟ้าไม่พอใช้หรือแม้แต่น้ำประปาที่ทุกวันมีการรณรงค์ให้ใช้กันอย่างประหยัด เป็นประจำทุกปีสิ่งเหล่านี้เราพร้อมแล้วหรือไม่อย่างไร หากจะพัฒนาแต่ละครั้งก็ดูเหมือนจะยากลำบากที่จะสร้างเพิ่ม เพราะมีการคัดค้านต่อต้านกันอยู่บ้าง   ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นอีกหนึ่งที่ยังสะสมกันมานานโดยที่ปัจจุบันนี่ในการกำจัดขยะแต่ละวันยัง น้อยกว่าที่เกิดขึ้นต่อวัน จนเกินความสามารถในการเผาทำล้าย ซึ่งหากจะทำใหม่จำเป็นต้องใช้งบประมานที่สูง อีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกลัวจะได้รับผลกระทบต่อมลภาวะเสี่ยงต่อการคัดค้าน   ปัญหาความรุนแรงในสังคม ช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีเยาวชนมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกันเยอะขึ้นไม่ต่าง อะไรกับผู้ใหญ่เองและเมื่อทำงานด้วยกันอาจจะมีปัญหาการแบ่งแยกพักพวกกันเกิด ขึ้นได้ อย่างในบางประเทศที่ยังคงมีการเหยียดสีผิวกันอยู่ หากมองใน แง่ของแรงงานแล้วจะเป็นการดีสำหรับบางธุรกิจที่จะแรงงานทำงานให้ในกรณีที่ งานบางอย่างนั้นแรงงานไทยไม่อยากทำเช่นประมงที่ต้องออกเรือไปนานๆ เป็นต้น ทุกอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสียอยู่เสมอขึ้นอยู่ที่การปรับตัวของทุกภาคส่วนใน การพัฒนาประเทศต่อไป