การประชุมนวัตกรรมอาเซียน จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำหรับภูมิภาคอาเซียนเรา ที่การพัฒนายังน้อยอยู่หากเทียบกับภูมิภาคอื่นของโลก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดแคลนบุคลากร เงินทุน องค์ความรู้ หรืออะไรก็ตามที่ไม่เกื้อหนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น แต่ความหวังในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของชาวอาเซียนก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียว เนื่องจากไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนวัตกรรมอาเซียนเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมของอาเซียนโดยแท้จริง

รายละเอียดการจัดประชุม

การจัดประชุมนวัตกรรมอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเจ้าภาพในงานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องานว่า ASEAN STI Forum 2016 : Shaping the Future of ASEAN Innovation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายม 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ การจัดประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่น การปาฐกถาพิเศษจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

หัวข้อในการประชุม

การเข้าประชุม หารือสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดร่วมกันนั้น มีหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของอาเซียนให้เติบโตยิ่งขึ้น สองการส่งเสริม Start Up หน้าใหม่ให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมจากการทดลองมาสู่การใช้ได้จริงๆ สามการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกัน

ข้อเสนอที่ได้จากการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชูแนวคิดที่สำคัญอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน

1.เป็นการตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาวอาเซียน โดยไทยในฐานะผู้เสนอจะลงขันก่อนเลยด้วยเงินทุน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นก็ให้เหล่าชาติสมาชิกเข้ามาเป็นส่วนร่วม หุ้นส่วนด้วยกัน

2.ไทยจะเปิดประตูบ้านต้อนรับคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วอาเซียน หากเราเก่งจริงก็สามารถได้รับทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

3.ส่งเสริมให้นักวิจัยจากทางรัฐบาลเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมให้กับเอกชนไทยมากขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ

แนวโน้มนวัตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น

นวัตกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่น่าสนใจนั้นจากการประชุม แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

1.นวัตกรรมด้านอาหารเนื่องจากภูมิภาคอาเซียนต้องบอกว่ามีความหลากหลายและปริมาณอาหารมากที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก

2.นวัตกรรมด้านพลังงานกลุ่มพลังงานทดแทนจะถูกสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ใช้งานได้มากขึ้น

3.นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากอาเซียนมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทำยังไงจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปอีก เป็นเรื่องที่ชาวอาเซียนต้องพัฒนากันต่อไป อย่าลืมว่าการพัฒนาประเทศไทย ให้ไปถึงยุค 4.0 ได้นั้นนวัตกรรมเป็นตัวกลางสำคัญด้วย ต้องมาดูกันว่าหลังจากการประชุมนี้แล้วจะเกิดนวัตกรรมอะไรบ้าง