ธุรกิจ Mice ควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง

ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ Mice นั้น แม้ว่าจะกำลังไปได้ดีในบ้านเรา บวกกับศักยภาพที่มีมากว่าประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้เหมือนกัน เราจะต้องพัฒนาธุรกิจ Mice ออกไปอีกเรื่อยๆ เจ้าของธุรกิจ Mice หลายคนกำลังมองหาว่าจะทำพัฒนาในประเด็นใดได้บ้าง รวมถึงภาครัฐด้วยเรารวบรวมมาให้คิดต่อกันดังนี้

สถานที่ในการจัดประชุม

อย่างแรกเป็นสถานที่ในการจัดประชุมขนาดใหญ่ แบบหอประชุมที่สามารถจัดประชุมได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปต่อครั้ง แน่นอนว่าหอประชุมขนาดนี้ ส่วนใหญ่ก็มักจะกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหอประชุมสิริกิต์ หอประชุมอิมแพ็ค อารีน่า เป็นต้น แน่นอนว่าหอประชุมเหล่านี้คุณภาพดีที่สุดในประเทศเราแล้ว แต่หากจะพัฒนาต่อไปควรจะมีการสร้างหอประชุมระดับนี้ ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือของเอกชนตามหัวเมืองภาคต่างๆ บ้าง อย่างเช่น เชียงใหม่ , นครราชสีมา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ด้วย

บุคลากรทุกระดับ

การจัดการประชุมสัมมนาหรือการจัดท่องเที่ยวแบบธุรกิจ Mice นี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ ต้องใช้บุคลากรร่วมและการประสานงานหลายฝ่าย ที่กิน ที่อยู่ ที่นอน ที่เที่ยว ที่ประชุม ต้องใช้คนเยอะมาก แต่ปัญหาก็คือเรามีคนบริการด้านนี้ไม่เพียงพอเท่าที่ควร ยิ่งบุคลากรที่ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับง่ายๆ ไปจนถึงระดับยากๆ แล้วยิ่งหายากเข้าไปอีก เมื่อบุคลากรไม่พร้อมการจะประสานงานก็ยากมากขึ้นไปด้วย ตรงนี้ต้องติดอาวุธทางภาษาให้กับพนักงานทุกระดับ

เครือข่ายระดับโลก

การประชุมสัมมนาหรือประชุมทางธุรกิจแบบนี้นั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นการประชุมเฉพาะด้าน อย่างเช่น หมอ แพทย์ วิศวกรรม เป็นต้น เมื่อเราจะทำหน้าที่รับหน้าเสื่อจัดการประชุมครั้งนี้ให้เกิดขึ้น บางครั้งเราอาจจะต้องช่วยเจ้าของงานประสานวิทยากร ให้เข้ามาอบรมหรือให้ความรู้ในหัวข้อนั้น ลองนึกภาพตามสิว่าเราสามารถติดต่อบุคคลระดับโลกมาพูดในหัวข้อของคนจัดงานได้ ใครจะไม่จ้างเราล่ะจริงไหม

การเดินทาง

จากข้อแรก ที่หอประชุมขนาดใหญ่ที่จุคนได้มากๆอยู่ได้แค่ไหนกรุงเทพเท่านั้น ทำให้เจอปัญหาสำคัญเลยนั่นก็คือ รถติด การจราจรติดขัด แม้ว่าธุรกิจแบบ Mice นี้มักจะใช้วันธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ แต่การเดินทางบางครั้งไปเจอช่วงรถติด หรือหลังเวลาเลิกประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะเดินทางออกไปเที่ยวเมือง แล้วเค้าต้องเจอรถติดมันก็ทำให้เซ็งอารมณ์ได้เหมือนกัน ถ้าปรับได้จะดีมาก

กิจกรรมสร้างความประทับใจ

จุดแข็งอีกเรื่องของเมืองไทยที่จะทำให้เราเป็นศูนย์กลางธุรกิจนี้ในอาเซียนได้ก็คือ กิจกรรมสร้างความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ เรามีเยอะมากๆ หรือจะเป็นกิจกรรม CSR ที่จะทำเพื่อตอบโจทย์ขององค์กรที่มาก็มีเยอะ แต่นี้เป็นอีกเรื่องที่เราต้องพัฒนาต่อยอดหากิจกรรมใหม่มาเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้มากที่สุด