ธุรกิจ Mice ควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง

ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ Mice นั้น แม้ว่าจะกำลังไปได้ดีในบ้านเรา บวกกับศักยภาพที่มีมากว่าประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้เหมือนกัน เราจะต้องพัฒนาธุรกิจ Mice ออกไปอีกเรื่อยๆ เจ้าของธุรกิจ Mice หลายคนกำลังมองหาว่าจะทำพัฒนาในประเด็นใดได้บ้าง รวมถึงภาครัฐด้วยเรารวบรวมมาให้คิดต่อ Continue reading ธุรกิจ Mice ควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง