TOP 5 องค์กรเทคโนโลยี & ความต้องการของตลาด

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาทีมงานของเราได้อยู่ในแนวหน้ากับแบรนด์ระดับสูงในองค์กรเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์ ,โครงสร้างพื้นฐานด้านIT, ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ต ,Internet of Things (IoT) หรือ Big Data เราได้เห็น Continue reading TOP 5 องค์กรเทคโนโลยี & ความต้องการของตลาด

การประชุมนวัตกรรมอาเซียน จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำหรับภูมิภาคอาเซียนเรา ที่การพัฒนายังน้อยอยู่หากเทียบกับภูมิภาคอื่นของโลก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดแคลนบุคลากร เงินทุน องค์ความรู้ หรืออะไรก็ตามที่ไม่เกื้อหนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น แต่ความหวังในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของชาวอาเซียนก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียว เนื่องจาก Continue reading การประชุมนวัตกรรมอาเซียน จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม

การประชุมนวัตกรรมอาคาร 2560 การประชุมครั้งสำคัญ

การประชุมหรือสัมมนาเฉพาะด้านนั้น ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพนั้นให้ก้าวหน้ามากขึ้น เพราะการประชุมเหล่านี้จะเป็นการระดมสมองผู้มีความรู้ทางด้านนั้นมาร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดหรือแชร์ความรู้ความคิด ที่แต่ละคนได้เจอหรือตกผลึกมาในรอบปี หากเราเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง Continue reading การประชุมนวัตกรรมอาคาร 2560 การประชุมครั้งสำคัญ