the emerge conference

Emerge ให้คุณได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แนวความคิดใหม่ๆ เครือข่ายใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่มารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนี้ มาดื่มด่ำไปกับนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังจะเกิด และขุดลึกประเด็นต่างๆไปพร้อมๆกัน เพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวออกมาร่วมกับเรา

ABOUT Emerge

Emerge หมายถึง "สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป" คือแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำลายและท้าทายระบบและการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม เป็นการนำกลุ่มคนที่ต้องการผลักดันและเปลี่ยนแปลงทางสังคมมารวมกัน รวมถึงผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วม คุณจะสามารถสำรวจแนวความคิดใหม่ๆ,ขุดลึกลงไปในประเด็นต่างๆกับผู้ที่เชี่ยวชาญ สร้างทักษะ ความสามารถ และดื่มด่ำไปกับนวัตกรรม ที่กำลังจำกัดความใหม่บนโลกของเรา ได้จาก Emerge มาพร้อมกับแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้ และเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนเเปลงต่างๆที่คุณต้องการ ในคำพูดของ William Gibson "อนาคตได้อยู่ที่นี่แล้ว แต่มันไม่ได้ถูกกระจายออกไปเท่าๆกัน"

Register For Emerge

เปิดใจตัวเองให้กับแนวทางใหม่ๆในการคิด เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รับรู้ถึงผลกระทบของอำนาจจากประเด็นสำคัญต่างๆ มาเตรียมตัวให้พร้อมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากการประชุมสุดยอดนี้

2 Day

ระยะเวลาในการเข้าร่วมประชุม เราจัดในช่วงวันหยุด ใช้เวลา 2 วันที่ University of Oxford

20+ Sessions

หัวข้อการประชุม ประเด็นสำคัญที่น่าจับตามอง ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย

50+ speakers

วิทยากรจากทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับในความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

500 attendees

ผู้เข้าร่วมประชุม 500 ราย นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ประกอบการธุรกิจ และองค์กรที่ท้าทายภาคธุรกิจ

Our Speaker

นี่เป็นวิทยากรส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่จะมาเข้าร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้ในงานประชุมที่จะเกิดขึ้น

Programme of emerge Workshop

งานประชุมประจำปีนี้จัดขึ้นภายในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน
ที่ Saïd Business School,University of Oxford :Park End St, Oxford OX1 1HP, UK

PARTNERS

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการประชุม Emerge

blog posts

Term-for-a-meeting-pic
ศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม มีอะไรบ้าง

ทักษะเกี่ยวกับการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการทำงาน เพราะว่าการประชุมจะเป็นเครื่องมื...

Meeting-terminology-image
ศัพท์ที่ใช้เรียกเรื่องที่ประชุม มีอะไรบ้าง

ในการประชุม แม้ว่าจะมีวิธีการประชุมที่แตกต่างกันไปตามแต่สะดวก แต่บางอย่างไม่ว่าเราจะไปประชุม...

Meeting-terminology-pic
ศัพท์เกี่ยวกับรูปแบบของการประชุม คืออะไร

ในการทำงานนอกจากหน้างานที่เราได้รับมอบหมายให้ทำซึ่งต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีแล...

Meeting-communication
วิธีการสื่อสารและการใช้ภาษาในการประชุม มีอะไรบ้าง

อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการประชุม นั่นก็คือ เรื่องของการสื่อสารของเรา และการรับฟังเรื่องรา...

Contact us