ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขหมายถึงอะไร

Academic-meeting,-Ministry-of-Public-Health-news-site

งานทางด้านสาธารณสุขถือว่าเป็นงานหลักสำคัญของประเทศเลย เพราะงานด้านนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพความแข็งแรงของคนในประเทศ ถ้าคนในประเทศแข็งแรงดี สุขภาพดีก็จะทำให้คนมีแรงทำงาน ขับเคลื่อนประเทศ แต่หากคนในประเทศอ่อนแอ มัวแต่เข้าโรงหมอ ห้องพยาบาล ทุกอย่างก็แย่ รัฐต้องเสียเงินมาดูแลจนพัฒนาไปได้ช้ากลไกหนึ่งที่สำคัญอย่างมากของการพัฒนาระบบสาธารณสุขก็คือ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข สิ่งนี้หมายถึงอะไร

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข หมายถึงอะไร

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ก็คือ การประชุมเชิงวิชาการทั่วไปแต่จำกัดวงให้แคบลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการเรื่องสาธารณสุขเท่านั้น โดยการประชุมวิชาการ อาจจะเป็นไปได้หลายรูปแบบ เป็นการประชุมในห้องปิดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น หรือจะเป็นการประชุมแบบเปิดในห้องประชุมใหญ่ ห้องโถงใหญ่ มีคนเข้ารับฟังการบรรยายมากมายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือ ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปฟังได้ อาจจะจัดในโรงพยาบาลหรือหอประชุมเอกชนทั่วไปก็ได้เช่นกัน

กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ

ประชุมเชิงวิชาการหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของเอกสาร วิชาการตัวหนังสือที่ฟังดูยากวิ่งวุ่นวายไปหมด แต่เอาเข้าจริงไม่เป็นแบบนั้นเลย กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประชุมเชิงวิชาการกระทรวงสาธารณสุขนั้น เรื่องราววิชาการแบบฟังยากๆถูกย่อยออกไปหมดแล้ว ศัพท์แสงที่ดูเป็นวิชาการแบบเข้าใจเฉพาะกลุ่มหมอ จะถูกตัดออกไป จะเหลือแค่เพียงสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่าย ฟังสบาย กิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีการบรรยาย หรือ เสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบัน จนถึงอนาคตอันใกล้ให้เราได้เตรียมตัว จนไม่ตื่นตัว ตื่นตระหนกกับสิ่งนั้นจนเกิดเหตุ สองจะมีการจัดบูธกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพมากมายในปัจจุบัน ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์ทางเลือกอีกมากมายให้เราได้ศึกษาและทดลองใช้บริการอีกด้วย เปิดโลกทัศน์ด้านการรักษาและการแพทย์เราได้เยอะทีเดียว

งานวิจัยอันโดดเด่น

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐบาลโดยตรงด้านสุขภาพ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะมีพื้นที่จัดแสดง ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับต่างๆ ที่โดดเด่นจากการคัดเลือก ไปจนถึงงานวิจัยของคุณหมอ และ บริษัทที่ส่งเสริมทางด้านสุขภาพที่จะมาเผยแพร่ผลงานวิจัยของตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป เราสามารถเข้าไปร่วมงานเพื่อศึกษางานวิจัยดังกล่าวเอามาต่อยอด เป็นความรู้ของตัวเองได้อีกด้วย งานวิจัยบางชิ้นที่เราเห็นจากงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขจะถูกพัฒนาด้วยงบประมาณจากภาครัฐ หรือ ถูกซื้อลิขสิทธิ์จากองค์กรเอกชนไปทำเป็นชิ้นงานออกมาจริงในอนาคตอีกด้วย

มอบรางวัล

อย่างที่บอกไปว่าการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เป็นงานที่จัดใหญ่สุดทางด้านวิชาการของสุขภาพ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เค้าจัดขึ้นก็คือ การมอบรางวัลให้กับผู้มีความสามารถดีเด่นในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากหัวข้อทั้งปี จะได้ขึ้นรับรางวัลจากเจ้ากระทรวงสาธารณสุขในวันนั้นเองกับมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนางานตัวเองต่อไป หรือ อาจจะเป็นการมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณของคนทำงานทางด้านสาธารณสุขอีกด้วย

นวัตกรรมทางด้านการบริหาร

สำหรับงานสาธารณสุขไม่ได้มีแต่งานทางด้านสุขภาพอย่างเดียว การบริหารก็นับว่าเป็นเรื่องจำเป็นด้วยเหมือนกัน งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีของเหล่าผู้บริหารได้มาเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริหารโรงพยาบาลของตัวเอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคนจะได้รับความรู้ แนวคิด ที่สำคัญเกี่ยวกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า ช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อบริหารงานโรงพยาบาลไปได้ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ต่อไป

จะเห็นว่างานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของสุขภาพ หรือ เรื่องวิชาการฟังดูยากของคนทางด้านสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นเรื่องของทุกคนที่มีความสนใจ ใส่ใจเรื่องของสุขภาพไปพร้อมกัน ใครที่ว่างเราก็ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวด้วย