ประชุมวิชาการกําแพงแสนหมายถึงอะไร

Kamphaeng-Saen-Academic-Conference-news-site

การประชุมวิชาการถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยของการพัฒนาหน่วยงานของตัวเอง โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ใหญ่ๆ อย่างมหาวิทยาลัย การจัดงานประชุมวิชาการเปรียบเสมือนเป็นการเปิดบ้านแสดงตัวตน ความสามารถทางด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัยว่าไปถึงไหน มีจุดเด่นในงานใดบ้าง อย่างงานประชุมวิชาการกำแพงแสน งานนี้คืออะไร

การประชุมวิชาการกำแพงแสน

การประชุมวิชาการกำแพงแสน มีชื่อเต็มว่า การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม โดยงานนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นเจ้าภาพหลัก แต่ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกรุงเทพด้วย การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นนี้ก็เพื่อเป็นเวทีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วในสาขาวิชาต่างๆ กัน

สาขาวิชาที่เปิดให้แสดงผลงาน

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมนั้น เปิดให้บริการเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่านั้นหลากหลายคณะ หลากหลายสาขาวิชา แต่คราวนี้พวกเค้าจัดงานประชุมวิชาการโดยเลือกแสดงผลงานทางวิชาการทั้งหมด 8 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสัตว์และสัตว์แพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และสาขาส่งเสริมการเกษตร โดยทั้งหมดจะจัดขึ้นที่ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 3-4 ธันวาคม ใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้

เวทีแจ้งเกิดผลงานวิชาการ

กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญอย่างมากของการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ก็คือ การจัดเวทีให้กับนิสิต นักศึกษา จนถึงผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อนำเสนอในเวทีผลงานวิชาการได้ด้วย ซึ่งหากได้รับคัดเลือก เราจะสามารถนำเสนอผลงานของเราบนเวทีระดับประเทศได้เลยทีเดียว หากงานของเราดีจริง บอกเลยว่างานอาจจะถูกนำไปพัฒนาต่อในระดับประเทศ รวมถึงได้รับทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐได้ด้วยเหมือนกัน เรียกว่าเป็นโอกาสเวทีแจ้งเกิดงานวิจัยที่เราทำอยู่ก็เป็นได้

งานประชุมวิชาการที่เกษตรกรควรจะไป

หากเราเป็นคนหนึ่งที่สนใจวิถีของเกษตรกร และอยากพัฒนาเกษตรกรให้เป็นงานเกษตรกรยุคใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยี เราว่างานนี้ควรไปอย่างยิ่ง งานประชุมวิชาการกำแพงแสน แม้จะมีงานออกมาถึง 8 สาขาวิชา แต่บูธเกี่ยวกับงานเกษตร เป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุด โดยเฉพาะงานวิจัย นวัตกรรมทางด้านพันธุ์พืช สัตว์ (มีการเอาต้นไม้ พันธุ์ใหม่ที่ดัดแปลงมาให้เห็นดู ลูบ คลำ จับกันเลย หรือปลาก็มีการจำลองบ่อปลากันให้เห็นกันจะจะเลยว่าปลาพันธุ์นี้หน้าตาเป็นอย่างไร เลี้ยงอย่างไร) และอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการคิดค้นวิเคราะห์ มาแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง ใครที่กำลังจะมองหาพันธุ์พืชใหม่ไปปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่า งานนี้น่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเราดีทีเดียว หรือปัญหาที่เราประสบอยู่ เราก็สามารถไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการในจุดที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ไม่แน่ปัญหาของเราอาจจะถูกแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัยที่นำเสนอในงานนี้ก็เป็นได้

การนำเสนอแบบเป็นกันเอง

อีกจุดหนึ่งที่แม้จะใช้ชื่อว่างานประชุมวิชาการก็จริง แต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั่นก็คือการจัดงาน โอเค อาจจะมีงานในห้องแอร์เปิดห้องประชุมแบบเป็นทางการ แต่อีกมุมหนึ่งทางผู้จัดเค้าก็ไอเดียดี จัดงานได้แบบไม่มีพิธีการมากนัก มีมุมเสวนา จัดให้ประชาชนไปนั่งฟังกันได้แบบสบายๆ แบบบ้านๆ เข้าถึงได้ง่ายมาก โต๊ะตัวหนึ่ง เก้าอี้พลาสติกนั่งกันแบบเข้าถึงได้ง่าย นี่แหละทำให้คนที่ไปเดินกล้าจะเข้าไปนั่งฟังจริงๆ สมกับเป็นงานประชุมวิชาการที่ทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเกษตรกรยุคใหม่อย่างแท้จริง ขอย้ำอีกครั้งว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้เลย มีอะไรดีๆ เยอะมาก ไม่แน่งานแสดงงานวิจัย งานประชุมเหล่านี้จะทำให้เราได้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการทำเกษตรได้เยอะเลยก็เป็นได้