คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

Agriculture-Conference-pic

งานประชุมวิชาการถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทางวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะนั่นเป็นการบริการสังคมอย่างแท้จริงอย่างหนึ่ง สาขาการประชุมวิชาการไม่ควรพลาดเลยก็คือ ประชุมวิชาการทางด้านเกษตรเพราะเกษตรนับว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเรา

Agriculture-Conference

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมวิชาการเกษตร

พูดถึงคณะสาขาวิชาที่โด่งดังทางด้านการเกษตร เชื่อว่า คณะเกษตรศาสตร์ มข.(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) นับว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่โด่งดังมาก พวกเค้าได้สร้างนักศึกษาพร้อมทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถทางการเกษตรอย่างเต็มที่ ไม่เพียงแค่นั้นพวกเค้ายังมีการวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ทางด้านการเกษตร อีกมากมายผ่านแหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติการมากมายที่มีอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยจนถึงเครือข่าย ล่าสุด พวกเค้าได้รับเกียรติเปิดบ้านต้อนรับคณะวิจัย คณะวิชาการจากทุกมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

ประชุมวิชาการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

สำหรับการประชุมวิชาการทางด้านเกษตรนั้น เป็นการนำเสนอผลงานทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยคำว่าเกษตรนั้นเป็นการผสมผสานศาสตร์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรระบบ, กีฏวิทยา (แมลง), วิทยาโรคพืช, พืชไร่, พืชสวน, ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม, สัตวศาสตร์ ฯลฯ ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมทางด้านการเกษตรอีกด้วย ตั้งแต่เครื่องมือทุ่นแรง สารสังเคราะห์ใหม่ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่จะกลายเป็นแนวคิดใหม่ในการทำเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

การเสวนา

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกษตรกรทุกคนไม่ควรพลาดเลยก็คือ งานเสวนาเกี่ยวกับเกษตรกรเพราะว่างานเสวนานี้จะเชิญผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรมาเพื่อแนะนำแนวคิดที่ผ่านประสบการณ์เป็นอย่างดีที่จะทำให้เราเกิดไอเดียดีๆ ในการพัฒนางานเกษตรของเราต่อไป ปีนี้พวกเค้ามาในหัวข้อที่ชื่อว่า เกษตรยุคใหม่นำไทยยั่งยืน มีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาพูดคุยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น การปลูกผักอินทรีย์, การปลูกผักด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่, การผลิตเห็ด, การทำฟาร์มโคนม เรียกว่าตัวจริงทั้งนั้น เราอาจจะได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับวิธีการทำเกษตรยุคใหม่ได้

งานวิจัยแห่งอนาคต

ภายในงานประชุมวิชาการ อีกหนึ่งอย่างควรจะเดินไปดูบ้างก็คือ งานวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ มากกว่านั้น จะใช้เวทีตรงนี้นำเสนอผลงานวิจัยที่ทำมา ซึ่งงานวิจัยบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องสำคัญต่องานตัวเองในอนาคต หรือ บางงานอาจจะแก้ปัญหาของเราได้เลยด้วย

สำหรับใครที่สนใจงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 19 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปชมงานกันได้ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29-30 มกราคม เชื่อว่างานนี้คนชอบงานสาขาเกษตร เกษตรกรยุคใหม่ เกษตรกรยุคเดิมที่ต้องการปรับตัว เชื่อว่าองค์ความรู้ที่อัดแน่นในงานครั้งนี้จะกลายเป็นฐานให้เราพัฒนาตัวเองไปได้อีกมากมาย