ประชุมวิชาการ สวก. หมายถึงอะไร

Academic-meeting-news-site

หน่วยงานมหาชนมากมายหลายแห่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติในแง่ของวิชาการ ในแต่ละปีจะต้องมีการจัดงานประชุมวิชาการเพื่อแสดงผลงานที่ได้ค้นคว้ามาในแต่ละปีว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นการนำเสนองานตัวเองต่อสาธารณะชนตามหลักขององค์กรอีกด้วย สวก. หรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ก็เช่นกัน

ประวัติของ สวก.

ความเป็นมาของ สวก. หรือ ชื่อเต็มอย่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นหน่วยงานของรัฐชนิดองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 จุดประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานนี้ขึ้นมามีทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน มีข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือ หน่วยงานจะต้องส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ นั่นทำให้เกิดการประชุมวิชาการ สวก. ขึ้นมาในภายหลังเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นี้

กิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน

ปีล่าสุดงานประชุมวิชาการ สวก. จัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซนเตอร์ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานก็จะมีการเสวนาในหัวข้อสำคัญ การฟังบรรยาย การเสวนา เกี่ยวกับหัวข้อทางด้านการเกษตรในปีปัจจุบันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดงานนิทรรศการในหัวข้อต่างๆ กัน ซึ่งจะเป็นการจัดงานนิทรรศการจากทาง สวก.เองส่วนหนึ่ง บวกกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นงานนิทรรศการจัดแสดงจากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานในภาคีเครือข่ายมาช่วยจัด โดยจะมีธีมหัวข้อมาให้

หัวข้อสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้

สำหรับปีนี้ ทาง สวก. จัดหัวข้อเสวนา หัวข้อบรรยาย ได้น่าสนใจมาก ทาง สวก. เห็นว่าตอนนี้คลื่น disruption จากเทคโนโลยีกำลังถาโถมไปทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การซื้อขายออนไลน์ การส่งสินค้า แม้แต่การขายอาหารคลื่นนี้ก็ถาโถมเข้าไปด้วย ดังนั้นไม่แปลกที่คลื่นนี้จะโถมไปถึงวิถีเกษตรกรด้วย เพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกคลื่นนี้ถาโถมจนเกินไปทาง สวก. จึงจัดหัวข้อเสวนาชื่อว่า disruptive technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเกษตร นำเสวนาโดยวิทยาการทั้งในไทยและต่างประเทศที่ได้รับเชิญมาเป็นพิเศษในงานนี้เลย เพื่อให้เกษตรกรไทยได้ศึกษาว่าตัวเองจะดำเนินการอย่างไรเพื่อเอาตัวรอดในคลื่นถาโถมนี้

หัวข้อสำคัญของนักวิจัย

หากเราเป็นนักวิจัย และศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรอยู่แล้วกำลังมองว่างานวิจัยต้องเดินทางไปในทิศทางใดจึงจะสามารถนำเข้าไปขอทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐ และ ภาคเอกชนได้ ก็ต้องมางานนี้ในหัวข้อชื่อว่า ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมภาคการเกษตรภายใต้การบริหารงานยุคใหม่ ภายในงานเสวนานี้จะมีการบอกถึงหลักการ และหัวข้อสำคัญที่ผู้ให้ทุนต้องการให้เกิดการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยรับทราบแนวทางแล้วเอาไปคิดต่อยอดแตกประเด็นออกมาเป็นงานวิจัยของตัวเอง งานนี้ได้เชิญผู้อำนวยการเกี่ยวกับหน่วยงานทางด้านงานวิจัยโดยเฉพาะมาให้คำแนะนำโดยตรง น่าจะเป็นอะไรที่ตรงจุดมาก หากเรามีคำถามก็สามารถสอบถามได้เลย

นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับงานเกษตร

อีกช่วงหนึ่งที่เราไม่อยากให้พลาด เป็นการเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับงานเกษตรยุคใหม่ด้วย วันที่ 9 จะมีการเปิดห้องให้เราได้เข้าไปดูงานวิจัยจากระดับผู้นำทางวิชาการทางการเกษตรนำมาเสนอกัน งานวิจัยเหล่านี้ผ่านการกลั่นกรอง ตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างถูกต้อง ทำให้น่าเชื่อถือได้ในระดับสูง สามารถเอาผลการวิจัยไปใช้ได้เลย ไม่แน่ผลงานวิจัยเหล่านี้อาจจะเป็นทางออกของปัญหาทางการเกษตรที่เราประสบอยู่ก็เป็นได้ อีกด้านหนึ่งนวัตกรรมบางอย่างในงานวิจัยเหล่านี้อาจจะตรงประเด็นปัญหาที่กำลังมองหาอยู่ก็ได้เช่นกัน หรือบางนวัตกรรมอาจจะช่วยให้การทำเกษตรของเราดีขึ้นก็ได้

งานประชุมวิชาการ สวก. เป็นอีกงานหนึ่งที่ชาวเกษตรควรจะเข้าไปดูอย่างมากเลย มีอะไรดีๆเยอะมาก หรือเราไม่ได้เป็นเกษตรกร ก็สามารถเข้าไปเดินเปิดหูเปิดตาเรื่องการเกษตรก็ได้เช่นกัน