หัวข้อสำคัญในการประชุมธุรกิจที่ต้องใส่ใจ

การเข้าประชุมธุรกิจเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเป็นกรรมการของบริษัทหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าเราจะมีหุ้นมากหรือน้อย การประชุมธุรกิจเป็นเรื่องที่เราต้องไป นอกจากนั้นเราต้องตั้งใจฟังการประชุมธุรกิจให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อต่อไปนี้เราต้องฟังอย่างใส่ใจเป็นสองเท่าเลย

หัวข้อการแจ้งผลการดำเนินการ

หัวข้อแรกหากเราเป็นผู้ถือหุ้นต้องเข้าไปฟังให้ดี นั่นคือการแข้งผลการดำเนินการที่ผ่านในแต่ละปี ว่าทางบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นนั้นมีผลเป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของผลกำไรขาดทุนว่ามีอยู่เท่าไร เหมาะสมกับที่บอกหรือไม่ ภาพลักษณ์ขององค์กรและการดำเนินงานอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมาว่าบริษัทได้ทำอะไรลงไปบ้าง เหมาะที่เราจะถือหุ้นต่อไปหรือจะถอนหุ้นทิ้งไป หากเป็นในฐานะกรรมการ การฟังหัวข้อนี้ก็เป็นเหมือนการทบทวนการทำงานในรอบปีว่าได้ทำอะไรบ้าง ควรเสริมหรือทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหม

หัวข้อการแจ้งแนวทางในปีหน้า

เมื่อฟังการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาแล้วการมองไปยังอนาคตเป็นเรื่องที่จำเป็น ผู้ถือหุ้นอย่างเราต้องดูด้วยว่าในปีต่อไปเค้ามีแนวคิดในการดำเนินการอย่างไรมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อะไรออกมาบ้างเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันจะเป็นตัวตัดสินเราในฐานะผู้ถือหุ้นต่อไปได้เลยว่าบริษัทนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไรในปีหน้า หากแนวโน้มดี มีแนวคิดดี เราก็ฝากผีฝากไข้ได้ แต่ถ้าแนวคิดไม่ผ่านก็คงต้องบอกลากันตรงนี้

หัวข้อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

การบริหารในรูปแบบบริษัทหรือองค์กรมหาชน การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการระดับสูงครั้งใด อาจจะต้องมีการแจ้งในที่ประชุมทางธุรกิจให้ทราบก่อนเพื่อเตรียมตัว นั่นทำให้เราเองต้องติดตามการประชุมในหัวข้อนี้ด้วย เพื่อประเมินว่าองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ทำงานนั้น เป็นไปในลักษณะ put the right man in the right job หรือเปล่า หากเปลี่ยนแล้วน่าติดตามก็ดีไป แต่หากไม่ดี เราก็อาจจะทักท้วงได้ในที่ประชุม

หัวข้อเรื่องการตัดสินใจร่วมกัน

หัวข้อเรื่องถัดไปที่เราต้องตั้งใจฟังให้ดีเวลาไปประชุมธุรกิจเป็นเรื่องของการตัดสินใจร่วมกัน บางครั้งการทำงานหรือตัดสินใจบางอย่าง คณะกรรมการอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อตัดสินใจร่วมกัน หากเราเข้าประชุมธุรกิจแล้วต้องตัดสินใจร่วมกัน ก็จะได้ยอมรับร่วมกันถึงผลการตัดสินใจร่วมกันเราเลยต้องตั้งใจฟังให้ดีจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องว่าจะเลือกอย่างไร