เปิดมุมมองอิสนะนวัตกรรม 360 องศา 2017

i-nnovation

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจับมือกับจุฬา ร่วมกับเปิดมุมมองนวัตกรรมแบบ 360 องศา ภายใต้ในงานใหญ่ i-nnovation Thailand week 2017 พร้อมเปิดมุมมองทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อันไร้ขีดจำกัด ภายใต้งาน i-nnovation Thailand week 2017 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Site Connect 2017 หวังดึง OTOP , SME , Startupเข้ามาเติมเต็มความรู้ พร้อมใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์พร้อมมุมมองนวัตกรรมแบบ 360 องศา  ครบทุกมุมมองในการสร้างนวัตกรรม พร้อมด้วยองค์กร อีก 60 องค์กร ผู้ให้บริการปรึกษาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมอย่างครบวงจร รวมทั้งวิทยากรกว่า120 ท่าน ที่ตบเท้ามาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภายในงานประกอบด้วย 4 โซนนวัตกรรม คือ

  • i-Showcase โซนจัดแสดงนวัตกรรมอันโดดเด่นบวกกับศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ ในทุกระดับตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ โดยอัดแน่นไปด้วยความหลากหลายของนวัตกรรมทั้ง ผลิตภัณฑ์ , การออกแบบ นวัตกรรมเชิงสังคม , Startup , บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ , องค์กรนวัตกรรม พร้อมนิทรรศการ 9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ
  • i-Scenario โซนนี้นำเสนอ The Big Innovations เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนาคตอันส่งผลต่อประเทศของเรา
  • i-Solution อัดแน่นไปด้วย 60 องค์กร ผู้ให้บริการปรึกษาด้านนวัตกรรมอย่างครบวงจร เป็นดั่งตลาดนัดบริการนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ารับบริการให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ จากองค์กรระดับมืออาชีพ
  • i-Share เวทีถ่ายทอดความรู้ – ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ในหลากหลายด้าน

ในงาน i-nnovation Thailand week 2017 ครั้งนี้ ได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการรวมทั้งการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ เพื่อเชื่อมต่อนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับธุรกิจเทคโนโลยี 2017 โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วม เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

โดยมีจุดประสงค์หลัก คือร่วมกันผลักดันรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ เกษตรอุตสาหกรรม พร้อมก้าวต่อไปยังเกษตรบริการ ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย ในส่วนแนวคิดหลักของงานในครั้งนี้คือ การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางธุรกิจเกษตร ด้วยฝีมือของวิทยาศาสตร์ไปยังนวัตกรรมชื่อว่า “Agtech: From Science to Innovation” ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร กับ ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ i-nnovation Thailand week 2017 แน่นอนว่าจะได้รับความรู้ อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งภูมิภาคอื่นๆ ของโลกแล้ว ก็ยังจะได้นำเอาประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากการชมนิทรรศการต่างๆ ที่มีคุณภาพ ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของตน ให้ตอบสนองต่อพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกได้เป็นอย่างดี