professional-meeting-pic

การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึงอะไร

การประชุมทางวิชาการ มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ‘การประชุมเอกสารัตถ์’ โดยเป็นการประชุมที่มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมา สำหรับนักวิจัยทั้งหลาย เพื่อตั้งเป็นเวทีทั้งนำเสนอรวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ สำหรับการประชุมนี้ก็เป็นอีกช่องทาง ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากใช้ในการแลก – เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เป็นวิธีที่ใช้สื่อสารในวงกว้างให้รับรู้โดยทั่วกัน Continue reading การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึงอะไร

To-be-effective

จัดการประชุมอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดการประชุมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจ ซึ่งมันเป็นกิจกรรมสำหรับการปรึกษาหารือกันในที่ทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อเบาะแว้งในการทำงาน การประชุมนั้นจะทำให้แต่ละส่วนรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้า หรือเราจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการประชุมนั้นยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการหาผู้ร่วมลงทุนของธุรกิจของคุณอีกด้วย Continue reading จัดการประชุมอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

Modern-technology

เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมปัจจุบัน

สังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัยจึงทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มีบทบาทในการดำรงชีวิตของประชากรในประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง Continue reading เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมปัจจุบัน