To-be-effective

จัดการประชุมอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดการประชุมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจ ซึ่งมันเป็นกิจกรรมสำหรับการปรึกษาหารือกันในที่ทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อเบาะแว้งในการทำงาน การประชุมนั้นจะทำให้แต่ละส่วนรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้า หรือเราจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการประชุมนั้นยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการหาผู้ร่วมลงทุนของธุรกิจของคุณอีกด้วย Continue reading จัดการประชุมอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

Modern-technology

เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมปัจจุบัน

สังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัยจึงทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มีบทบาทในการดำรงชีวิตของประชากรในประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง Continue reading เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมปัจจุบัน

Etiquette-pic

มารยาทในการพูด และการปฏิบัติตัวขณะประชุมธุรกิจ

ในปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ ก่อนที่จะลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆ หรือลงทุนทำอะไรสักอย่างย่อมต้องมีการวางแผน และการประชุมกันเกิดขึ้น ซึ่งการประชุมธุรกิจนั้น ถือเป็นการประชุมสำคัญเพราะว่าการประชุมธุรกิจนั้นเป็นเหมือนด่านที่ผู้ร่วมลงทุนนั้นจะตัดสินใจว่าจะร่วมลงทุนกับทางเราหรือไม่ ดังนั้นการเจรจา หรือวิธีปฏิบัติตัวขณะที่เข้าร่วมประชุมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนั่นคือหนึ่งในภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือของบริษัทด้วย ถ้าหากเราสร้างลักษณ์ที่ไม่ดีในห้องประชุมที่มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือการลงทุนคุณอาจจะต้องสูญเสียโอกาศในการลงทุนไปก็ได้

การประชุมธุรกิจนั้นสิ่งที่สำคัญหลักเลยคือ การสนทนาในการประชุมซึ่งการสนทนาในการประชุมธุรกิจนั้นจะมีหลักขั้นตอนที่ถูกต้องที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้

 • กล่าวทักทาย และแนะนำตัวพร้อมเปิดการประชุมด้วยถ้อยคำที่สุภาพน่าฟัง การประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดา หรือการประชุมธุรกิจนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่การประชุมธุรกิจคุณจะต้องระวังคำพูด และกริยามากกว่าปกติ
 • แจ้งวัตถุประสงค์ที่เชิญให้เข้ามาร่วมประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เราจะประชุมเรื่องอะไร เพราะอะไร และมีหัวข้อใดบ้างที่เราต้องขอปรึกษาหารือกับผู้ร่วมลงทุน หรือผู้เข้าร่วมประชุม
 • เมื่อคุณกล่าววัตถุประสงค์แล้ว คุณควรชี้แจงในส่วนของธุรกิจในปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการอย่างไร และในปีต่อไปนี้เราจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจหรือผลตอบรับดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่เข้ามาประชุมตัดสินใจร่วมลงทุน
 • แจ้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะทำอะไร และปิดท้ายการประชุมพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณอย่างนอบน้อม

Etiquette-image

มารยาทที่ดีในการสนทนาในที่ประชุมธุรกิจ

 • อย่าพูดมาก ควรพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น คุณต้องรู้จักเป็นผู้ฟังให้มากเพื่อเก็บข้อมูล
 • เวลาที่คุณกำลังสนทนาควรคุยแต่เรื่องที่สำคัญ อย่าพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากเกินไป
 • หากว่าคุณต้องการให้คนที่เข้ามาประชุมนั้นมองคุณว่าคุณมีประสิทธิภาพ สิ่งที่คุณไม่สมควรทำคือการวางอำนาจ หรือพูดถึงเคราะห์กรรม ความทุกข์ยากที่คุณกำลังเผชิญอยู่
 • ใช้วาจาที่สุภาพไม่จาบจ้วงผู้อื่นในที่ประชุม
 • ในการประชุมนั้นอาจจะมีบ้างที่ผู้เข้าร่วมประชุมขัดแย้งกัน คุณควรปล่อยให้อีกฝั่งพูดให้จบก่อนแล้วคุณค่อยอธิบายในส่วนของคุณให้อีกฝั่งนั้นเข้าใจ
 • ไม่ส่งเสียงดังจนเกินไป เพราะมันเหมือนกันตะคอก
 • ไม่พูดจาหยอกล้อ เพราะมันดูว่าคุณไม่จริงจังกับสิ่งกำลังประชุมอยู่
 • หากมีข้อขัดแย้ง คุณห้ามโต้เถียงเพียงแค่คุณอยากเอาชนะเด็ดขาด

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการสนทนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ เพราะถ้าหากเรารู้จักกาละเทศะและความเหมาะสมมันจะทำให้คุณดูดีและน่านับถือมากขึ้น