Workshop-pic

การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความหมายอย่างไร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษมีคำเรียกสั้นๆ ว่า ‘Workshop’ จัดเป็นการประชุมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากใน บริษัทเอกชนทั้งเล็กและใหญ่, ธุรกิจ, อุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรต่างๆ โดยความพิเศษของการประชุมในรูปแบบนี้จำต้องมีการฝึกปฏิบัติซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนดำเนินงานที่สำคัญ นอกจากนี้การประชุมในรูปแบบนี้ Continue reading การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความหมายอย่างไร

Agriculture-Conference-pic

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

งานประชุมวิชาการถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทางวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะนั่นเป็นการบริการสังคมอย่างแท้จริงอย่างหนึ่ง สาขาการประชุมวิชาการไม่ควรพลาดเลยก็คือ ประชุมวิชาการทางด้านเกษตรเพราะเกษตรนับว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเรา Continue reading คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

Goat-Conference

การประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ ในปี 2561

การประชุมทางวิชาการทางด้านเกษตรกรรม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกษตรกรบ้านเราไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไรนัก อาจจะเพราะว่าไกลเกินไป หรือไม่มีเวลาเดินทางไปชม ซึ่งจริงๆ แล้วงานนิทรรศการแบบนี้จะมีการนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม หรือ ผลการจัดการด้านเกษตรกรมากมาย อย่างเช่น การประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ 2561 Continue reading การประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ ในปี 2561